DE KRING       Praktijk voor Psychotherapie

Schematherapie

In deze therapie wordt het Driehoeksmodel gebruikt en gecombineerd met Schematherapie.

Mensen hebben bepaalde opvattingen over zichzelf, anderen en de wereld. Deze zijn ontstaan doordat men in het leven van alles meemaakt wat het denken over en omgaan met situaties bepaalt. Er ontstaan overtuigingen, gekoppeld aan herinneringen en emoties, de zogenaamde Schema’s. Deze kunnen constructief of destructief zijn. Schema’s zijn brillen waardoor men naar bepaalde gebeurtenissen kijkt. Deze brillen bepalen de reactiepatronen van mensen. Cliënten die bij mij in de praktijk komen willen negatieve patronen in beeld gaan krijgen, gaan herkennen en doorbreken.

Voorbeelden van schema’s: verlating, minderwaardigheid, hoge eisen, mislukking, enzovoort.

De driehoek als geheel kan gezien worden als een metafoor voor de interne dynamiek en een uitstekend hulpmiddel om met de client over de schema’s en de problematiek te communiceren..

De begrippen in de driehoek vertegenwoordigen delen daarin, elk met een eigen functie en jargon. De delen direct grenzend aan de driehoek – Coping, Autonome IK, Gelukkige Kleine, Kleinen en Overtuigingen – vormen samen het hart van de interne communicatie. Hulpbronnen en Wijze Ouder zijn delen die ten diensten staan van de interne processen. De delen kunnen met elkaar communiceren. Mechanismen uit het verleden hebben invloed op het handelen in het heden.